Salon piękności Zakręt

Regulamin Salon Piękności Zakręt
 1. Każda z osób uczęszczająca do Salonu Modelowania Sylwetki Vacu Activ IQ zobowiązana jest do wykupienia jednorazowego wejścia lub karnetu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Karnety są imienne i mogą być wykorzystywane tylko przez osoby na które został wystawiony karnet.
 3. Klient wykupujący karnet zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących w Salonie
 4. Osoba korzystająca z urządzeń w Salonie zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem i przeciwwskazaniami zdrowotnymi dotyczącymi korzystania z urządzeń Salonu, oraz korzystania według wskazówek przekazanych przez personel.
 5. W Salonie obowiązuje obuwie zamienne – sportowe oraz strój sportowy przeznaczony do korzystania z tego typu urządzeń.
 6. Do obsługi urządzeń znajdujących się w Salonie uprawniony jest tylko i wyłącznie personel.
 7. Wizyty na wybrane usługi są rezerwowane z wyprzedzeniem.
 8. Czas treningu ustalany jest z góry, według cennika obowiązującego w Salonie.
 9. Prosimy o przestrzeganie umówionej godziny rozpoczęcia treningu i prosimy o przybycie na 5 minut wcześniej przed rozpoczęciem treningu – jest to czas na przygotowanie się do treningu.
 10. W przypadku spóźnienia czas treningu zostaje skrócony o czas spóźnienia.
 11. Odwołanie terminu powinno nastąpić 24 godziny wcześniej, bez utraty sesji w karnecie w przeciwnym wypadku trening przepada.
 12. Prosimy Panie o przełożenie terminu gdy wystąpią dolegliwości związane z menstruacją, są one przeciwwskazaniem do korzystania z urządzeń znajdujących się w Salonie.
 13. Osoby, których dolegliwości mogą być przyczyną pogorszenia się stanu zdrowia tak w trakcie jak i po treningu proszone są o przełożenie treningu, bądź odwołanie wizyty.
 14. Karnety na 10 i 15 wejść ważne są 2 miesiące od momentu zakupu, karnety na 5 wejść ważne są 1 miesiąc od momentu zakupu, wyjątek mają tu ustalenia ustne.
 15. Promocje nie łączą się, warunki każdorazowo określa regulamin promocji.
 16. Karnety imienne są wejściówką do Salonu.
 17. Dane przekazane w Salonie służą do założenia kartoteki klienta celem informowania go o promocjach Salonu oraz realizacji umowy sprzedaży.
 18. Klient ma prawo do wglądu i ich poprawy przekazanych danych osobowych.
 19. Dane nie będą przekazywane innym instytucjom ani podmiotom gospodarczym.
 20. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz godzin otwarcia.
 21. Prosimy o przemyślane decyzje zakupowe ponieważ zwrotów nie przyjmujemy.